Gestalt psihoterapija istražuje raznolikost ljudskih bića i njihovu jedinstvenost u kreiranju odnosa i socijalnog okruženja u kojem se nalaze.

Polazi od postavke da se svi mi rađamo s resursima i sposobnostima za ispunjavajući život. Rađamo se otvoreni za bliskost, ljubav, istraživanje svijeta oko sebe, razvijanje i realiziranje svojih potencijala. No, proces odrastanja i kasniji životni izazovi i iskustva/traume mogu prekinuti taj proces i osoba bude zaglavljena u stvorenim obrascima i uvjerenjima o sebi.

Iako je bazična motivacija čovjeka da se adaptira na date okolnosti na najbolji mogući način, ponekad upravo taj način nije najadekvatniji i sprječava nas u funkcioniranju, otežava nam da živimo punim plućima svoje biće i svoje potrebe.

Gestalt terapija podržava osobnu promjenu i razvoj te potiče kreativne procese kojima otkrivamo nove načine nošenja sa starim i novim problemima.

Terapeut i klijent zajedno istražuju sve aspekte ljudskog iskustva i konflikata: misli, osjećaje, stavove i navike, tjelesnu posturu i pokret, geste i facijalnu ekspresiju. Nastojimo razumijeti ustrajne, nezadovoljavajuće načine povezivanja s drugima te istražujemo nove forme komuniciranja i odgovaranja.

U gestalt terapiji nismo ograničeni na verbalnu razmjenu tj. razgovor. Kako bismo razumjeli uznemirujuće situacije, terapeut i klijent mogu eksperimentirati s igranjem uloga, odigravanja konflikata ili koristiti kreativne materijale za izražavanje.

 

Obratite mi se...