Barbara Tomašić, mag. psych. i dipl. psihoterapeut

Školovanje i radno iskustvo:

Diplomirala sam na Studiju psihologije u Zagrebu, nakon kojeg sam radila u Klinici za psihijatriju Vrapče. Istovremeno sam otvorila udrugu Creatus in, gdje je primarni fokus rada bio na poticanju djece i adolescenata u socioemocionalnom razvoju kroz individualni i grupni rad te savjetovanje roditelja.

Radno iskustvo nastavila sam kao stručni suradnik psiholog u dječjem vrtiću, gdje sam se u velikoj mjeri usmjeravala na pružanje podrške te psihološka savjetovanje roditelja i odgojitelja (kroz individualna savjetovanja, predavanja, radionice za osobni rast i razvoj), kao i na psihološku razvojnu procjenu i individualni psihoterapijski rad s djecom po potrebi.

Savjetovanje i psihoterapijski rad s adolescentima i odraslima radim više od deset godina kao vanjski suradnik u Centru Cjelovitost, Psihološkom centru TESA i Savjetovalištu Žiraha u Zagrebu.
Nakon višegodišnjeg rada kao psiholog i psihoterapeut, otvaram vlastitu privatnu praksu u kojoj i danas radim.

Neizostavan koterapeut u mom psihoterapijskom radu je Grga - smiješan, drag, podržavajuć pas.

 

Završene edukacije:
- četverogodišnja edukacija iz gestalt psihoterapije (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta)
- uvodna edukacija iz grupne analitičke psihoterapije (teorijski dio i vlastita grupna psihoterapija)
- edukacija iz dječje gestalt psihoterapije („Basic gestalt play therapy workshop”)
- edukacija „Asocijativne karte u savjetodavnom radu”
- edukacija Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

Članstvo:
- Hrvatska psihološka komora
- Hrvatska komora psihoterapeuta
- Društvo Gestalt i Integrativnih psihoterapeuta Hrvatske
- European Associaton for Gestalt Therapy (EAGT)

 

Moj terapijski rad baziran je na gestalt psihoterapiji te je usmjeren na podržavanje ljudskog razvoja, prihvaćanje sebe te učenje kako imati više ispunjavajuće odnose sa onima oko nas.

Sa vama radim kao s kompletnom osobom, obraćajući pažnju i na fizički i psihološki proces te njihovu povezanost.

Važan aspekt gestalt terapije jest rad kroz terapijski odnos, što znači da unosim sebe u terapijski odnos sa vama kao drugim ljudskim bićem, dijelim svoje misli, reakcije i osjećaje.
Za mene je ovaj aspekt psihoterapije posebno inspirativan i dubok. Bivanje s drugim biće, baš takvi kakvi jesmo, smatram jednim od najiscjeljujućih dijelova terapijskog (i životnog) procesa.
Kroz rad s ljudima s raznim psihičkim poremećajima kontinuirano razvijam svoje razumijevanje ljudske prirode i načina na koje se kreativno prilagođavamo na svijet u situacijama ekstremnog stresa ili pritiska.

Osjećam potpunu predanost otkrivanju ljudske neiscrpne sposobnosti za razvoj kroz ljudsku povezanost i zdrave odnose.